- LUXACE PATELLY -

V naší praxi se setkáváme s případy, kdy přijde majitel psa, a hlásí: "Pane doktore, ten náš Ben chodí naprosto normálně, ale jsou chvíle, kdy běží jen po třech a čtvrtou nohu nepoužívá. Po chvíli je opět v pořádku a peláší si dál po čtyřech. Nevíte, co by to mohlo být?" A právě tato slova jsou pro nás signálem, že by se mohlo jednat o vrozenou luxaci čéšky.
Vrozenou luxací čéšky jsou nejčastěji postižena plemena trpasličí a malá do hmotnosti 9 kg. Mnohem více než psi-samci jsou postiženy feny. Postiženy také bývají zpravidla obě nohy, ovšem jsou případy kdy každá noha může být postižena rozdílně silně. Tato vada je považována za dědičnou.
Vzhledem k tomu, že na vytvoření kolenního kloubu se podílý celá řada anatomických struktur i luxace čéšky může být způsobená celou řadou různých abnormalit. Toto je důkazem toho, že vada je polygenně ovlivněna, tedy mnoha geny, které kódují jednotlivé struktury kolene.
Čéška je nedílnou součástí kolenního kloubu, který je tvořen kostí stehenní a kostí holenní. Ve svislé ose tohoto kloubu se právě pohybuje čéška, která zde sehrává důležitou úlohu v mechanismu natažení kolene. Na čéšku se totiž upínají svaly natahující koleno. Protože pánevní končetiny jsou motorem těla při pohybu, jakékoliv abnormální uspořádání může narušit stabilitu kolene, a to ve svém důsledku vede k různým abnormalitám chůze.
Nejčastěji popisované změny proporcí těla v souvislosti s luxací čéšky se vývíjejí v důsledku toho, že postižená zvířata nemohou řádně natáhnout kolenní kloub. Jedinci s vadou mají deformované pánevní končetiny (postoj do O), hrbí se a jejich prsty mohou být vytočeny směrem dovnitř.
Vlastní luxace čéšky nemusí způsobovat okamžitě kulhání, ale postupem času a v důsledku abnormalit se vyvinou artrotické změny na kloubu a může dojít k objevení se klinických příznaků jako kulhání, bolestivost atd.
Tato vada je prokazatelná jednoduchým klinickým vyšetřením, není potřeba zvíře uspávat či rentgenovat. Rozlišujeme 4 stupně luxace čéšky, podle klinických příznaků a podle nálezu při vyšetření.

V následující tabulce jsou uvedeny nejčastěji pozorované klinické příznaky jednotlivých stupňů luxace čéšky a klinické nálezy korespondující s jednotlivými klasifikačními stupni této vady.

Klasifikace kongenitální luxace patelly

 

Stupeň luxace
Klinické příznaky Nález při vyšetření
0
Žádné Čéška nemůže být luxována
I
Náhodné zakňučení,
obvykle žádné
Čéška může být luxována manuálně, návrat zpět je okamžitě
II
Krátké periody kulhání a bolesti Je-li čéška luxována, vrátí se zpět jen je-li končetina v extenzi nebo po vnější rotaci tibie a manuálním tlaku
III
Časté kulhání a bolestivost Čéška je vrácena zpět na místo jen manuálním tlakem. Reluxace je okamžitá.
IV
Neustálé kulhání a bolestivost, končetina do oblouku Čéška nemůže být vrácena zpět do trochleárního žlábku ani manuální silou


Vlastní vyšetření luxace čéšky není náročné a je lehce proveditelné, aníž by byl nějakým způsobem zatížen organismus (např. narkóza). Jedná se tedy o dědičnou vadu, která může být jednoduše detekována a patřičným selekčním programem z populace eliminována, protože jen genetický zdravý jedinec je zárukou další generace zdravých psů.

MVDr. Roman Kvapil