- ZDRAVÍ -

Genetické problémy v chovu psů
(německých boxerů a bostonských terrierů )

Každý chovatel by jistě chtěl, aby jeho odchov byl co nejlepší a bez výskytu genetických a vývojových vad a tzv.onemocnění plemene.
Onemocněními plemene rozumíme onemocnění, která se ve větší míře u daného plemene vyskytují, ale nebyla dosud prokázána jejich genetická příčina. Nicméně to, že se ve vyšší míře vyskytují u jednoho plemene, může poukazovat na jejich genetickou příčinu nebo je u daného plemene předáván znak, který přispívá k objevení se daného onemocnění. Jednou z podmínek, aby chov nebyl jen množením, je znalost těchto onemocnění. Na základě těchto znalostí je potom zodpovědný chovatel schopen vytvořit účinný systém odhalování a kontroly vad, vyskytujicích se v chovu jeho plemene. Každá vada představuje buď strukturální nebo funkční defekt organismu, který může sám o sobě jedince vyřadit ze života nebo alespoň představuje velké riziko pro život jedince, který je danou vadou postižen. Vývojová vada (kongenitální defekt), může mít celou řadu příčin.
Mezi tyto přičiny počítáme:
1. faktory prostředí - nazýváme jinými slovy jako teratogenní faktory, patří mezi ně toxiny, viry, léky, stopové prvky a fyzikální faktory prostředí např. záření.
2. faktory výživy - v převážné většině případů jde o nedostatky některých živin ve stravě
3. genetické faktory - faktory determinované genetickými informacemi získanými od rodičů

Jednou z příčin vývojových vad jsou genetické faktory, které vyvolávají genetické vady. V dnešní době můžeme u některých onemocnění přímo odhalit vyvolávající geny, avšak u většiny onemocnění musíme čekat, až se dané onemocnění projeví klinicky nebo jej odhalit pomocí vyšetřovacích metod. Některá genetická onemocnění se totiž nemusí projevit ihned po narození, ale až v průběhu života postiženého jedince. Pokud je tato vada odhalena, můžeme se pokusit na základě znalosti způsobu dědičnosti ji z chovu eliminovat. Kromě znalosti způsobů dědičnosti a principů selekce je ovšem velmi důležitá "ochota" i ostatních chovatelů, zda budou také spolupracovat při eliminaci genetické vady daného plemene. Vždyť přeci každý z nás by chtěl, aby byla odchovávána jen zdravá štěňata.

ČLÁNKY (zobrazíte kliknutím na nadpis)
Selekce v chovu boxerů (boxer)
Co by mělo znamenat "cardio free" (boxer)
Brachycefalická plemena
Kardiomyopatie (boxer)
Rozštěpy
Dědičná onemocnění očí (boston terrier)
Juvenilní renální dysplazie
Autosomálně dominantní dědičnost
Luxace patelly (boston terrier)
Spondylosis deformans (boxer)